Меню Затваряне

Ред за отпускане на помощ за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления

С Постановление №125 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗИХУ се въвежда промяна в реда и условията за получаване на държавно подпомагане за закупуване на медицински изделия и технически помощни средства за хора с увреждания. Постановлението влезе в сила от 01.06.2011 г., като най-важната промяна в него касае директното получаване на целевата помощ от правоимащото лице в брой или по банков път.

 

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

  1. Направление от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ – ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.
  2. С направлението от т. 1 се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол.
  • за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
  • за антидекубитални дюшеци и възглавници: Медицински протокол от специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
  1. С протокола от т. 2 се подава Молба-декларация за отпускане на парична помощ за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления от Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене.
  2. До 10 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка/по избор/.

ВАЖНО: Ортомедикс ЕООД предлага съдействие при преминаването на изброените по-горе стъпки за получаване на целева помощ за закупуване на помощни средства.

Ако имате въпроси, не се колебайте свържете се с нас, ние сме готови да Ви помогнем по всяко време.

Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления

Рингова инвалидна количка за лица над 18 г. – 1 бр. на всеки 6 год. – 486 лв.

Рингова инвалидна количка за деца до 18 г. – 1 бр. на всеки 3 год. – 486 лв.

Акумулаторна инвалидна количка – 1 бр. на всеки 10 год. – 3019 лв.

Комплект акумулаторни батерии за инвалидна количка – 1 комплект на всеки 3 год. – 180 лв

Комбиниран стол за тоалет и баня за лица над 18 г.- 1 бр. на всеки 6 год. – 331 лв.

Комбиниран стол за тоалет и баня за деца до 18 г. – 1 бр. на всеки 3 г. – 331 лв.

Стол за баня – 1 бр. на всеки 6 год./за деца на 3 год./ – 126 лв.

Тоалетен стол – 1 бр. на всеки 6 г./за деца на 3 год./ – 205 лв.

Антидекубитален дюшек – 1 бр. на всеки 3 год. – 372 лв.

Антидекубитална възглавница – 1 бр. на всеки 3 год. – 65 лв.

Масичка за инвалидна количка – 1 бр. на всеки 5 год. – 48 лв.

Щипка за захващане на предмети от разстояние – 1 бр. на всеки 5 год. – 12 лв.

Проходилка – 1 бр. на всеки 3 год. – 72 лв.

Подмишечни патерици – 2 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.

Канадки /подлакътни патерици/ – 2 бр. на всеки 3 год. – 28 лв.

Бастун-регулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 11 лв.

Бастун-нерегулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 8 лв.

Бастун 3-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 36 лв.

Бастун 4-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 48 лв.

Бастун-бял или сензорен за слепи лица – 1 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.

Основен ремонт на инвалидна количка – по фактура, но не повече от остатъчната стойност по лимита за целевата помощ на количката до изтичане на експлоатационния срок.

Комплект гуми, лагери за инвалидна количка – по фактура, на всеки две години.

Основен ремонт на стол за тоалет и баня – по фактура, но не повече от остатъчната стойност по лимита за целевата помощ до изтичане на експлоатационния срок.

Комплект гуми, лагери за стол за тоалет и баня – по фактура, на всеки две години.

Забележка: Посоченото по-горе е съгласно действащото към момента законодателство и регламент. Ако има промени в бъдеще, информацията ще бъде актуализирана своевременно.

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start